Rzeczywistość 07/17/2017 (Mon) 23:07:57 No. 12638 del
>>12637
fejsbuczkowy
siedzimy sobie i można w każdej chwili coś napisać, bardzo fajne to jest