Rzeczywistość 07/17/2017 (Mon) 20:11:13 No. 12635 del
(14.16 KB 437x486 ćpun.png)
Ćpunie, wchodź na czat powszechny. Możesz mieć włączony w tle i jechane.