Irek 07/17/2017 (Mon) 00:49:32 No. 12628 del
(970.48 KB 1500x2639 mieso jest pyszne.jpg)
>>12627
yyyyyyyyyyy zamknij się typie... ty jakiś niedojebany jesteś...........