Rzeczywistość 07/16/2017 (Sun) 21:59:39 No. 12627 del
(36.90 KB 400x376 you are adopted.jpg)
>>12626
Uspokój się.