Irek 07/16/2017 (Sun) 16:29:30 No. 12625 del
(218.91 KB 1000x1337 1497279053882.jpg)
>Podobono wzmacniają fazę tak, że czujesz się jakby to był pierwszy raz

a-ale to był pierwszy i ostatni raz przyrzekam...