Rzeczywistość 07/15/2017 (Sat) 10:55:40 No. 12616 del
(30.25 KB 309x636 1476264429255.jpg)
>ateiści są na tyle aroganccy, że wydaje się im, że mogliby zrozumieć Wszechmogącego Boga swoim ludzkim ograniczonym umysłem
>to, że tego nie potrafią traktują jako dowód na jego nieistnienie