Rzeczywistość 05/19/2017 (Fri) 17:19:48 No. 11872 del
(12.65 KB 236x286 broda.jpg)
pamiętaj żeby być sobą