Anonymous 05/19/2017 (Fri) 08:55:19 No. 11862 del
>>11861
>>11861
coś się tu z czasem posta popsuło xD