Bouchery 05/17/2017 (Wed) 13:43:17 No. 11839 del
>>11838
też będzie xD spokojnie