Brodowski 03/21/2017 (Tue) 00:37:26 No. 10897 del
(136.42 KB 954x960 classy fejs.jpg)
nie je stem taka jak wszystkie...