Starcrazy 03/20/2017 (Mon) 19:58:09 No. 10892 del
sram psa jak sra, gdzie ta hiperogamia gdy jej trzeba