Rzeczywistość 03/20/2017 (Mon) 13:11:23 No. 10887 del
nie poznaję, kto to?