Gnijąca Panna Mloda 03/19/2017 (Sun) 20:12:47 No. 10877 del
(18.55 KB 255x293 135224336375.jpg)
byłem pewien że to bedzie śmieszna stronka o kupie z 2004 roku

lekki szoq mnie napadł