Rzeczywistość 03/19/2017 (Sun) 15:05:39 No. 10858 del
(13.48 KB 300x300 michalkiewicz.jpg)
szanuję ten fenotyp