/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(8.20 KB 238x300 john.jpg)
John > Paul > George > ten żyd
handlujcie


hahaha Czwarty 09/10/2017 (Sun) 22:19:30 [Preview] No. 13872 del
(506.91 KB 186x234 papiez inbuje.gif)
John Paul II raped little childrenCzwarty 09/09/2017 (Sat) 18:29:32 [Preview] No. 13851 [Reply] [Last 50 Posts]
Lewis, save yourself the pain, you’ll never get there
Lewis, save yourself the pain, it never really matters(40.52 KB 200x200 żaba49.png)
ŻYCIE JEST SUPER Czwarty 09/08/2017 (Fri) 16:39:14 [Preview] No. 13839 [Reply] [Last 50 Posts]
jebnołem sb morfiny i dopiero jest dobrzeznośnie

itt moje jedyne zajęcia żeby nie płakać:
- morfina
- melanże
- seks
- praca od rana do wieczora
- no i może siekiery raz na rok heh
cała reszta życia to nieustający ból


Kocur RGB 09/08/2017 (Fri) 17:35:13 [Preview] No. 13840 del
rozważałeś leczenie psychiatryczne?


Czwarty 09/08/2017 (Fri) 21:34:25 [Preview] No. 13842 del
>>13840
nie bo na to trzeba tzw. hajsu (ang. $$$) a teraz muszę go wydawać na inne rzeczy


Czwarty 09/08/2017 (Fri) 21:34:42 [Preview] No. 13843 del
>>13842
inb4 na morfine, chcialbym(57.55 KB 301x202 suicide.jpg)
Czwarty 09/08/2017 (Fri) 15:30:43 [Preview] No. 13838 [Reply] [Last 50 Posts]
nie czeka mnie w zyciu nic smiesznego(374.91 KB 1280x800 1335114414451.jpg)
Czwarty 09/08/2017 (Fri) 15:00:32 [Preview] No. 13836 [Reply] [Last 50 Posts]
chce zdechnacKocur RGB 09/08/2017 (Fri) 14:06:08 [Preview] No. 13835 [Reply] [Last 50 Posts]
https://soundcloud.com/hikariultra/wardoganthem

TEKASHI69 to FRAJER, teraz jest era ZILLAKAMI(133.02 KB 636x769 foto-zrzut-ekranu.jpg)
Kocur RGB 09/08/2017 (Fri) 10:57:26 [Preview] No. 13832 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=9N4Dx9aRFRI [Embed]

uwaga Realiti postuję "dobre techniczne granie" które nie jest "losowym szybkim napierdalaniem" jak w pfu metaluCzwarty 09/07/2017 (Thu) 14:20:52 [Preview] No. 13823 [Reply] [Last 50 Posts]
Edited last time by czwarty on 09/07/2017 (Thu) 19:02:24.


Rzeczywistość 09/07/2017 (Thu) 18:11:51 [Preview] No. 13826 del
a nie lepiej na tym czacie irka?
na tiny nie ma nawet kolorów


Czwarty 09/07/2017 (Thu) 18:20:37 [Preview] No. 13828 del
>>13826
nie pamiętam linka dla mnie
jak dasz to zedytuję


Irek 09/07/2017 (Thu) 18:28:25 [Preview] No. 13829 del(74.57 KB 880x565 WAHWCNp.jpg)
Czwarty 09/07/2017 (Thu) 17:28:25 [Preview] No. 13825 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=Tnu4uwNWSp8 [Embed]
faktycznie radek słabo z twoimi włosami


Rzeczywistość 09/07/2017 (Thu) 18:18:46 [Preview] No. 13827 del
(36.34 KB 297x365 1499530176872.jpg)
SHUT IT DOWN GOYIM KNOWS