/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(1.90 MB 3301x2295 britsout.jpg)
Czwarty 01/22/2018 (Mon) 16:36:19 [Preview] No. 17132 [Reply] [Last 50 Posts]
ta po prawej ma idealna figure kobiety. pozdrawiam

Czwarty 01/22/2018 (Mon) 15:43:23 [Preview] No.17131 del
skislem xDDDD kocham jak on czytaBrodowski 01/20/2018 (Sat) 06:14:08 [Preview] No. 17096 [Reply] [Last 50 Posts]
It’s raining every time I go outside
is this a reminder to stay hydrated?


Czwarty 01/22/2018 (Mon) 15:40:38 [Preview] No.17130 del
(231.81 KB 970x726 sad frog in the rain.png)
it's raining outside and i'm crying inside(77.26 KB 742x800 old_man_mask.jpg)
Brodowski 01/20/2018 (Sat) 13:43:03 [Preview] No. 17098 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=i-ImfKoy7js [Embed]
>te blizny na wewnętrznej stronie prawej ręki(przy zgięciu łokciowym) po cięciu się
pani psycholog jest pierodolńiemta


Star 01/20/2018 (Sat) 14:26:16 [Preview] No.17099 del
pani psycholog była tzw alternatywką za młodu???????


Irek 01/20/2018 (Sat) 16:04:45 [Preview] No.17100 del
kardochirurg nigdy nie jest chory na serce


Anonymous 01/20/2018 (Sat) 19:08:01 [Preview] No.17101 del
wszyscy wegetarianie mają wysokie iq


Kocur RGB 01/20/2018 (Sat) 19:15:44 [Preview] No.17102 del
no i takie kurwy mnie "leczyły", dziękuje bardzo


Anonymous 01/21/2018 (Sun) 10:14:06 [Preview] No.17108 del(596.69 KB 800x800 fb2.jpg)
Brodowski 01/19/2018 (Fri) 13:13:13 [Preview] No. 17080 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=CmdghaI9EmI [Embed]
OII CHUUUJ
1 post and 1 image omitted.


Brodowski 01/19/2018 (Fri) 13:25:35 [Preview] No.17083 del
>>17082
od pierwszych minut widać, najlepsze te spojrzenia w strone kamery xDD


Czwarty 01/19/2018 (Fri) 13:37:57 [Preview] No.17084 del
(75.24 KB 475x604 vatnik.jpg)
https://youtube.com/watch?v=JIoFypJg4cw [Embed]

ufff dobrze że cię mamy gabryjelu !!!!


Brodowski 01/19/2018 (Fri) 13:43:29 [Preview] No.17085 del
(386.17 KB 774x690 source.gif)
>>17084
https://youtube.com/watch?v=2vCBKhmolXc [Embed]
po obejrzeniu tego filmiku wyskoczył taki agent, oojj chooy


Czwarty 01/19/2018 (Fri) 18:43:35 [Preview] No.17087 del
>Zgadzam się , że to agent. Prubowałem trochę z nim rozmawiać o szczepieniach ale zamilkł po pytaniu, czy jako dorosły ważący kilkadziesiąt kilogramów powinien wziąć przynajmniej 18 dawek szczepionki..... żeby to miało jakiś sens, skoro noworodkowi podaje się porcję. Taki to uczony 😂😂😂


Brodowski 01/20/2018 (Sat) 08:57:09 [Preview] No.17097 del
>>17087
https://youtu.be/2vCBKhmolXc?t=364
Najlepsze 😂😂😂😂😂😂Kocur RGB 01/19/2018 (Fri) 19:48:01 [Preview] No. 17089 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=l_uHppmFxfk [Embed]
Kocur RGB Origin Story


Czwarty 01/19/2018 (Fri) 21:31:25 [Preview] No.17091 del
(31.31 KB 428x313 proba.jpg)
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>bądź debilem i autystą
>tłumacz się trolowaniem szczepieniami


Brodowski 01/20/2018 (Sat) 05:09:42 [Preview] No.17095 del
https://youtube.com/watch?v=L-4s5I2kYIY [Embed]
to chyba o was(666.19 KB 872x843 1231.jpg)
Czwarty 01/19/2018 (Fri) 13:09:32 [Preview] No. 17079 [Reply] [Last 50 Posts]
i'm on a plain
i can't complain


Ćpun 01/20/2018 (Sat) 00:03:49 [Preview] No.17094 del
(117.82 KB 665x900 chuj.jpg)
duży ser, robi mnie
kopalnia mówi, idź do biura(8.39 KB 200x200 orange.jpg)
Lorefin 01/19/2018 (Fri) 21:27:45 [Preview] No. 17090 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=GjRa7Gn8Ndc [Embed]

4:15

Czy znajde sobie w końcu taką dziewczynę?


Czwarty 01/19/2018 (Fri) 21:34:15 [Preview] No.17092 del
brzydka szmata z udami jak sylvester stallone


Lorefin 01/19/2018 (Fri) 21:44:11 [Preview] No.17093 del
>>17092
mi tam sie takie podobaja uda............ ale dla takiej kluchy jak ja taka dziewczyna to cos nie z tego swiata(774.26 KB 1000x625 wielka biala polska.png)
Czwarty 01/19/2018 (Fri) 19:09:01 [Preview] No. 17088 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=SL3iev0FEhc [Embed]


SWINE LIFES MATTER(17.99 KB 92x111 polak.png)
Czwarty 01/19/2018 (Fri) 12:36:44 [Preview] No. 17076 [Reply] [Last 50 Posts]
https://youtube.com/watch?v=vSqsgnmiXeQ [Embed]
SKANDAL


Brodowski 01/19/2018 (Fri) 13:02:52 [Preview] No.17077 del
(95.70 KB 610x813 tren dnp.jpg)
>bułka za 3.80


Czwarty 01/19/2018 (Fri) 13:04:44 [Preview] No.17078 del
>>17077
o kurwa rzygłem co tu się odjebało xD


Brodowski 01/19/2018 (Fri) 13:13:49 [Preview] No.17081 del
>>17078
podobno tren+dnp ale chuj kto tam wie


Brodowski 01/19/2018 (Fri) 15:12:26 [Preview] No.17086 del