/4/ - Kiedy 3 to za mało

Deska dla anonka

Boards | Catalog | Bottom

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Anonymous 02/23/2017 (Thu) 00:40:14 [Preview] No. 10554 [Reply]
tak dziś tłusty czwartek


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 08:33:47 [Preview] No. 10557 del
(58.41 KB 581x593 132287395922.jpg)
o ja pierdole xDDDDD śmiechłem na głos, każda sekunda tego wideło to złoto
also chciałbym poznać opa od tej tapety(144.26 KB 640x480 kamil1.jpg)
Anonymous 02/22/2017 (Wed) 17:41:20 [Preview] No. 10550 [Reply]
postujcie swoje fotki(105.80 KB 1458x808 zywot anona.jpg)
Czwarty 02/22/2017 (Wed) 19:35:44 [Preview] No. 10552 [Reply]
ej to chyba o was(281.18 KB 500x350 ;_;.png)
Rzeczywistość 02/20/2017 (Mon) 22:26:15 [Preview] No. 10497 [Reply]
https://youtube.com/watch?v=JSXvb5LFoK4 [Embed]

Lubicie Moonmana?
8 posts and 6 images omitted.


Rzeczywistość 02/22/2017 (Wed) 11:04:33 [Preview] No. 10543 del
(70.57 KB 554x355 136543906626.jpg)
>>10542
JA PIERDOLE XDDDD
to jest po prostu arcydzieło


Rzeczywistość 02/22/2017 (Wed) 11:06:30 [Preview] No. 10544 del
to jets najlepsza rzecz jaką usłyszałem w tym roku


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:23:30 [Preview] No. 10548 del
>>10542
>sześć miliardów użytników na bordzie
>nie znajdź jednego który by to nawinoł
ka ra chan > /pol/
niech im ktoś ćpuna wypożyczy xD


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:24:02 [Preview] No. 10549 del
>>10543
>chlodny_pan_z_papierosem.jpg


Ćpun 02/22/2017 (Wed) 19:33:14 [Preview] No. 10551 del
>>10548
ja zadnego /pol/ ścierwa popierac nie bede(48.30 KB 600x393 0a2936b6c85f.jpg)
Irek 02/21/2017 (Tue) 22:37:35 [Preview] No. 10535 [Reply]
>elo słuchaj magda zrywamy
>nie ale chlip chlip.... dobrze, zapomne o tobie
>EJ KURWA MAGDA NIE, NIE CHCIALEM, PRZEPRASZAM
czy ja ją kocham?


Brodowki 02/21/2017 (Tue) 23:35:44 [Preview] No. 10538 del
>nie ale chlip chlip.... dobrze, zapomne o tobie
Wiec jednak nie taka zakochana...


Anonymous 02/22/2017 (Wed) 09:24:59 [Preview] No. 10540 del
nie kochasz ale jestes betom


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:20:37 [Preview] No. 10547 del
zaruchałeś?(57.04 KB 470x603 749.jpg)
Brodowski 02/22/2017 (Wed) 02:30:29 [Preview] No. 10539 [Reply]


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:19:36 [Preview] No. 10546 del
(197.88 KB 536x451 jaki znak twoj.png)
>zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• nazal.• denazal.• rozs. artyk.• -ni…• zestr. akc.
super język kurwo(5.63 MB 240x320 targowek.webm)
Brodowski 02/21/2017 (Tue) 22:22:26 [Preview] No. 10534 [Reply]
Czwarty to chyba o tbie... na targuwku


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:19:04 [Preview] No. 10545 del
(110.98 KB 400x300 moderator maciek.gif)
było zakop. prosze przeczytać regulamin(40.96 KB 400x479 bonuz.jpg)
Brodowski 02/21/2017 (Tue) 23:33:27 [Preview] No. 10536 [Reply]
Ale sie ulał


Brodowski 02/21/2017 (Tue) 23:34:41 [Preview] No. 10537 del
https://youtube.com/watch?v=f554u67JYGM [Embed]
o kurwa stary xD


Rzeczywistość 02/22/2017 (Wed) 10:55:29 [Preview] No. 10541 del
https://youtube.com/watch?v=bZmA_4Op-hI [Embed]

To on?(56.65 KB 868x1600 P1190575.JPG)
Czwarty 02/21/2017 (Tue) 12:22:51 [Preview] No. 10511 [Reply]
dajcie mi nową dziewczynę
15 posts and 16 images omitted.


Czwarty 02/21/2017 (Tue) 17:17:39 [Preview] No. 10529 del
(4.45 KB 150x144 luzak żabka.jpg)
>>10528
sprdlj


Czwarty 02/21/2017 (Tue) 17:24:43 [Preview] No. 10530 del
(76.79 KB 960x638 1487362176177-1.jpg)
kochacie mnie trochę?


Anonymous 02/21/2017 (Tue) 18:02:56 [Preview] No. 10531 del
Edited last time by czwarty on 02/21/2017 (Tue) 19:29:37.


Adam 02/21/2017 (Tue) 21:43:31 [Preview] No. 10532 del
(234.67 KB 1067x1556 EDA_11.jpg)
>>10531
CY
CUCHY


Czwarty 02/21/2017 (Tue) 22:09:40 [Preview] No. 10533 del
>>10532
weź to usuń człowieku czy ty jesteś jakiś chory!!!!