/4/ - Kiedy 3 to za mało

Pan Bóg w niebie Piastów jebie

Boards | Catalog | Bottom

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Anonymous 04/04/2017 (Tue) 21:09:42 [Preview] No. 11126 [Reply]
/mlpol/ jest zarządem pokoju.


Rzeczywistość 04/04/2017 (Tue) 21:28:16 [Preview] No. 11127 del
(48.51 KB 500x515 pinochet.jpg)
>narodowy socjalizm
>socjalizmAnonymous 04/02/2017 (Sun) 11:10:53 [Preview] No. 11079 [Reply]
https://youtube.com/watch?v=rvHY9ymqMJw [Embed]
To chyba o nas
8 posts and 7 images omitted.


Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:44:27 [Preview] No. 11104 del
1


Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:44:41 [Preview] No. 11105 del
2


Sc 04/03/2017 (Mon) 20:11:51 [Preview] No. 11114 del
>>11102
>Wasiak
ale dlaczego postujesz starego czwartego, zostaw go


Czwarty 04/04/2017 (Tue) 18:17:52 [Preview] No. 11120 del
>>11102
>miej stopindziesiąt lat
>dalej baw się w harcerstwo i przebieraj w mundurki
also ten typ jest dobry, polecam wygooglowanie nazwiska, leszek bubel to przy nim zdystansowany intelektualista


Lorefin 04/04/2017 (Tue) 21:06:26 [Preview] No. 11124 del
>>11120
Szanuj swojego ojca
to on nauczyl cie strzelac(57.04 KB 470x603 749.jpg)
Brodowski 02/22/2017 (Wed) 02:30:29 [Preview] No. 10539 [Reply]


Czwarty 02/22/2017 (Wed) 12:19:36 [Preview] No. 10546 del
(197.88 KB 536x451 jaki znak twoj.png)
>zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• nazal.• denazal.• rozs. artyk.• -ni…• zestr. akc.
super język kurwo


Anonymous 04/04/2017 (Tue) 04:21:37 [Preview] No. 11115 del
Najlepszy w tym kwartale


Gnijąca Panna Mloda 04/04/2017 (Tue) 18:25:56 [Preview] No. 11121 del
(12.35 KB 251x242 1408880439824.jpg)


Anonymous 04/04/2017 (Tue) 18:34:38 [Preview] No. 11122 del
zgniłem xD(885.54 KB 663x788 cztery essiential.png)
Rzeczywistość 04/04/2017 (Tue) 12:51:10 [Preview] No. 11118 [Reply]
https://youtube.com/watch?v=SYbmkfC75iQ [Embed]
ale pieniądz, polskie Suede


Gnijąca Panna Mloda 04/04/2017 (Tue) 15:51:58 [Preview] No. 11119 del
(19.33 KB 400x400 magia kurwo.png)
juantix najlepszy polski zespół
w ogóle to już lata po /4/ ponad rok...(30.40 KB 540x405 599.jpg)
Anonymous 04/04/2017 (Tue) 12:36:19 [Preview] No. 11117 [Reply]
Dzwoni kuzyn
To mój kuzyn76/a/ get Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:47:15 [Preview] No. 11112 [Reply]
WEW /sp/ on suicide watch ;^)76/a/ get Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:46:53 [Preview] No. 11111 [Reply]
WEW /sp/ on suicide watch(146.43 KB 620x310 fakt.png)
noel 04/02/2017 (Sun) 18:15:14 [Preview] No. 11088 [Reply]
także tego


Czwarty 04/02/2017 (Sun) 19:56:31 [Preview] No. 11092 del
(59.66 KB 406x626 hohohomik fejs.jpg)
SPUCHŁAM


Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:46:23 [Preview] No. 11109 del
1


Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:46:35 [Preview] No. 11110 del
meme(319.66 KB 750x750 acodinexperience2015.jpg)
Rzeczywistość 04/02/2017 (Sun) 22:02:03 [Preview] No. 11097 [Reply]
Debata:
Czy ćpanie kody raz do roku to ćpanie? Czy jeden raz sie nie liczy?


Anonymous 04/03/2017 (Mon) 17:45:49 [Preview] No. 11108 del
1