/4/ - Kiedy 3 to za mało

Deska dla anonka

Boards | Catalog | Bottom

Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(15.63 KB 338x273 klient eastwood.jpg)
Czwarty 02/24/2017 (Fri) 16:52:53 [Preview] No. 10588 [Reply]
komu bije dzwon


Anonymous 02/24/2017 (Fri) 21:38:56 [Preview] No. 10591 del
zapamiętaj te przestrogę choćbyś twardym chłopem był(686.33 KB 320x179 cejrowski-o.gif)
Anonymous 02/24/2017 (Fri) 16:40:48 [Preview] No. 10587 [Reply]
kazdy jest piekny na swój sposób(15.48 KB 225x225 żaba37.jpg)
Czwarty 02/24/2017 (Fri) 16:36:40 [Preview] No. 10586 [Reply]
mam jedną pierdoloną schizofrenię(57.68 KB 396x385 smutnazaba.jpg)
Czwarty 02/23/2017 (Thu) 23:29:43 [Preview] No. 10577 [Reply]
i need some sleep


Rzeczywistość 02/24/2017 (Fri) 15:56:26 [Preview] No. 10585 del
też mi się spać chce
w ogóle jakoś słabo się czuję ostatnioCzwarty 02/23/2017 (Thu) 21:55:43 [Preview] No. 10575 [Reply]
testuje obrazki


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 21:56:18 [Preview] No. 10576 del
(61.72 KB 420x523 picture of home.jpg)(57.48 KB 600x450 1453665343581.jpg)
Anonymous 02/19/2017 (Sun) 16:34:36 [Preview] No. 10458 [Reply]


Czwarty 02/21/2017 (Tue) 16:39:50 [Preview] No. 10527 del
(13.67 KB 226x255 zaba kanciak.png)
dzie taychan


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 21:54:27 [Preview] No. 10574 delAnonymous 02/23/2017 (Thu) 15:50:52 [Preview] No. 10569 [Reply]
gardze wami


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 20:25:31 [Preview] No. 10572 del
(257.35 KB 500x626 babcia.jpg)
taki ładny chłopak a tak brzydko mówi(36.66 KB 321x161 new_phoebe__596790.png)
obojczyki ;3 02/10/2017 (Fri) 20:03:44 [Preview] No. 10284 [Reply]
Elo mam śmieszno gierke, gram se od jakiegoś czasu, doszedłem do wniosku pewnie sie wam spodoba /pol/aczki xD

Podziwiajcie muj lewacki raj xD

https://www.nationstates.net/nation=new_phoebe
3 posts and 1 image omitted.


obojczyki ;3 02/23/2017 (Thu) 06:33:08 [Preview] No. 10555 del
(36.12 KB 783x201 hehe.jpg)
SINGULARITY FUCK YEAH XD


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 08:37:37 [Preview] No. 10559 del
>>10555
>1 billion
twoje obliczenia niezbyt zgadzają się z moimi, jesteś pewien, że nie popełniłeś jakiegoś błędu?


obojczyki ;3 02/23/2017 (Thu) 09:36:49 [Preview] No. 10561 del
>>10559

bo to nieodblokowane jeszcze

w tej chwili jest https://youtube.com/watch?v=X4Y-2BRdn4A [Embed]


Rzeczywistość 02/23/2017 (Thu) 16:50:30 [Preview] No. 10570 del
>>10555
singularity to religia dla ateistów xD


obojczyki 02/23/2017 (Thu) 18:00:51 [Preview] No. 10571 del
>>10570
ale jak już rzucasz cytatami to rzucaj dosłownie, a nie parafrazuj żeby zasłonić niewygodne dla siebie implikacje xD

pomijając już że ten cytat jest wymierzony w pewne podejścia do tego konceptu, a nie koncept jako całość(88.84 KB 720x540 1411163354253.jpg)
Czwarty 02/23/2017 (Thu) 08:52:14 [Preview] No. 10560 [Reply]
kto ryzykuje ten nie je


obojczyki ;3 02/23/2017 (Thu) 09:38:05 [Preview] No. 10562 del
>kebab z mielonego

prawie jak nigiri z parówki


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 10:01:34 [Preview] No. 10563 del
(1.24 MB 1932x2580 1386143024491.jpg)
>>10562
mielone dla mężusia mmm miam miam )))


obojczyki ;3 02/23/2017 (Thu) 10:15:50 [Preview] No. 10564 del
>>10563
a od mężusia w zamian...


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 10:21:32 [Preview] No. 10565 del
(81.35 KB 750x563 polaczki300.jpg)
>>10564
klasycznie xD(384.74 KB 1536x2040 Wirathu-Time.jpg)
obojczyki ;3 02/23/2017 (Thu) 06:55:28 [Preview] No. 10556 [Reply]
Kurrr riliti moge jeszcze zostać buddysto m czy za puźno?

https://en.wikipedia.org/wiki/969_Movement


Czwarty 02/23/2017 (Thu) 08:35:04 [Preview] No. 10558 del
(34.87 KB 665x440 1422738711774.jpg)
zgłaszam się na ochotnika